Sari la conținut

Discuție Utilizator:Syum90

Conținutul paginii nu este suportat în alte limbi.
Adăugare subiect
De la Wikiștiri
Ultimul comentariu: acum 8 ani de BAICAN XXX în subiectul Comentariu

Defense[modificare]

Hellou, Syum90! I regret that we can not, we are not able to resolve the dispute themselves on what is published and what is not published on ro.Wikinews. I hope to succeed at all to understand the exact situation at ro.Wikinews.

I write this in early 2015 after being blocked from other projects ro.Wiki. In 2015 I wrote about 70 news/articles to Wikinews, most in relation to other users, contributors, following news editor of me writing about about 12 news/articles, and 3rd place ... not much is none. And what me, in context, I find it very significant, one who reported me to you and ask you firmly blocking my user:Wintereu has not written/created any articles on Wikinews, he making only comments usually negative and obstructionist regarding articles written by me. I certify written here by next statistical table, undone me:

Thus, you may speak of that ro.Wikinews lived and worked - informing people in 2015, mostly through news redacted by me user:BAICAN XXX. But this does not matter, it seems, for a group of interest in user information belongs: Wintereu not want freedom of news, but news like censorship after their own interests. So my articles-news that unwanted group relatatat topics being published, the news came and stepped on red! I suppose, because I have reliable information about it that those two administrators from ro.Wikiștiri - Ionuțmovie and MS Claudiu did not want to work with Wintereu interest-group and the two ran away, and disappeared as administrators unactiving actually to Wikinews. It is somewhat comical and incomprehensible what would happen here by ro.Wikiștiri, if user:Wintereu blocked his BAICAN XXX, and so I will not be able to edit news !? Perhaps this - no longer news ro.Wikiștiri public - wants this user:Wintereu, which has not yet drawn any news! I do not go, however, inactivity, I have enough to do on other Wikimedia projects in English, German, Polish and why not in Wiktionario in Spanish!

Syum90, please proceed as you think is best and right for fair news readers, news editors and Wikimedia projects! Goodbye!

Comentariu[modificare]

Hellou, Syum90! Eu regret că noi nu putem, nu suntem în stare să rezolvăm singuri disputa privind ce este publicabil și ce nu este publicabil la ro.Wikinews. Eu sper să reușești cât de cât să înțelegi exact situația de la ro.Wikinews, Wikiștiri.

Eu scriu aici de la începutul lui 2015, după ce am fost blocat la alte proiecte ro.Wiki. În anul 2015 am scris cam 70 de știri/articole la Wikiștiri, cele mai multe în raport cu ceilalți utilizatori-contribuitori, următorul redactor de știri de după mine scriind cam vreo 12 știri/articole, iar pe locul 3... nu prea mai este nimeni. Și ceea ce mie, în context, mi se pare foarte semnificativ, cel care m-a reclamat la tine și îți cere ție ferm blocarea mea, user:Wintereu, nu a scris/creat nici un articol la Wikiștiri, el făcând doar comentarii, de regulă negative și obstrucționiste privitor la articolele scrise de mine. Certific cele scrise aici prin tabelul statistic următor nefăcut de mine: *http://stats.wikimedia.org/wikinews/RO/TablesWikipediaRO.htm#wikipedians

Astfel, s-ar pute vorbi de faptul că, ro.Wikinews a trăit și activat - informând oamenii în anul 2015, mai ales prin articolele create de mine, user:BAICAN XXX. Dar acest lucru nu contează, se pare, pentru un grup de interese în domeniul informațiilor de care aparține user:Wintereu care nu vrea libertate de știri, ci vrea cenzurarea știrilor după propriile interese. Și deci articolele-știri ale mele care au relatatat despre subiecte nedorite de grup a fi publicate, aceste știri au intrat sau călcat pe roșu! Eu presupun, căci nu am informații sigure despre asta, că cei 2 administratori de la ro.Wikiștiri - Ionuțmovie și MS Claudiu nu au vrut să colaboreze cu grupul-Wintereu de interese și cei doi au dat bir cu fugiții, nemaiactivând ca administratori și dispărând de fapt de la Wikiștiri. Este oarecum comic și de neînțeles ce se va întâmpla aici la ro.Wikiștiri dacă acest user:Wintereu cere blocarea lui BAICAN XXX, și deci eu nu voi mai putea redacta știri!? Poate tocmai asta, - să nu se mai publice știri la ro.Wikiștiri -, vrea acest user:Wintereu, care nu a redactat până acum nici o știre! Eu nu duc, oricum, lipsă de activitate, am destule de făcut pe alte proiecte Wikimedia în engleză, germană, polonă și de ce nu și la Wiktionario, în spaniolă!

Pe tine, Syum90, te rog să procedezi cum crezi că este mai bine și corect pentru cititorii de știri corecte, redactorii de știri și pentru proiectele Wikimedia! S-auzim de bine! BAICAN XXX (discuție) 11 ianuarie 2016 16:13 (UTC)Răspunde