Format:Casetă de navigare simplă

De la Wikiștiri
[edit] Formate documentație

Acest format permite crearea rapidă a unei casete de navigare cu legături către alte pagini. Caseta folosește stiluri CSS implicite care ar trebui să fie suficiente pentru majoritatea formatelor de navigare; schimbarea lor nu este recomandată dar este posibilă. Folosirea acestei cutii de navigare sau a alteia din suita Casete de navigare este încurajată, pentru a standardiza formatele de navigare și pentru a ușura lucrul.

Format de bază[modificare]

{{Casetă de navigare simplă
|nume = {{subst:PAGENAME}}
|titlu =
|imagine =
|imagine stânga =

|deasupra =

|grup1 =
|listă1 =

|grup2 =
|listă2 =
...
|grup20 =
|listă20 =

|dedesubt =
}}

Parametri[modificare]

Mai jos este o listă completă a parametrilor necesari pentru folosirea formatului {{Casetă de navigare simplă}} . În cele mai multe cazuri, singurii parametri necesari sunt nume, titlu și listă1, deși casetele de navigare imbricate nu au nevoie nici măcar de aceștia.

Formatul {{Casetă de navigare simplă}}

are mulți parametri comuni cu formatele {{Casetă de navigare cu coloane}}
și {{Casetă de navigare cu grupuri pliabile}}

, pentru consecvență și ușurarea utilizării. Acești parametri comuni sunt marcați cu o cruce ().

Parametri de creare[modificare]

nume
Numele formatului, necesar pentru ca legăturile v · d · m (vizualizare · discuție · modificare) să funcționeze corect pe toate paginile unde este folosit formatul. Puteți scrie {{subst:PAGENAME}} în locul acestei valori. Parametrul nume este obligatoriu numai dacă este specificat parametrul title, iar chenar este omis.
stare [autopliabilă, nepliată, pliată, simplă, niciuna]
Valoarea implicită este autopliabilă. O astfel de casetă de navigare va fi pliată dacă pe pagină se află două sau mai multe tabele pliabile. Altfel, caseta va fi afișată în întregime. Dacă parametrul ia valoarea pliată, caseta va fi pliată întotdeauna la afișare. Dacă parametrul ia valoarea simplă, caseta va fi afișată în întregime, titlul va fi centrat, dar legătura de ascundere din partea dreaptă nu va apărea. Dacă parametrul ia valoarea niciuna, caseta va fi afișată în întregime, legătura de ascundere nu va apărea în partea dreaptă, dar titlul nu va mai fi centrat. Folosirea aceastei valori nu este recomandată; valoarea simplă este suficientă pentru majoritatea cazurilor în care legătura de ascundere nu trebiue să fie vizibilă. Dacă valoarea este oricare alta (de exemplu, nepliată), caseta va fi mereu afișată în întregime, cu legătura de ascundere vizibilă.
Pentru a afișa caseta când este de sine stătătoare (neinclusă), dar într-un articol să fie auto-pliabilă, folosiți codul următor:
stare = <noinclude>uncollapsed</noinclude>
Adesea, editorii vor dori să specifice o stare inițială, care să poată fi suprascrisă într-un articol. Aceasta se face creând un parametru numit stare:
stare = {{{stare<includeonly>|starea inițială dorită</includeonly>}}}
<includeonly>| afișează mereu caseta întreagă pe pagina formatului.
bară de navigare [simplă, niciuna]
Are valoarea implicită Tnavbar. Dacă este setată la simplă, legăturile v · d · m nu vor fi afișate, iar tilul va fi centrat automat. Folosiți valoarea niciuna pentru a elimina legăturile și pentru a lăsa titlul necentrat (doar pentru folosire avansată); valoarea simplă ar trebui să fie suficientă pentru majoritatea cazurilor în care legăturile de navigare nu trebuie să fie vizibile. Notă: este recomandat ca bara de navigare să nu fie ascunsă pentru a ușura accesul la modificarea formatului de către alți utilizatori și pentru a păstra un stil standardizat pe pagini.
chenar [subgrup, copil, niciunul]
Dacă este setat la valoarea copil sau subgrup, caseta va fi folosită ca o casetă care poate fi imbricată în altă casetă de navigare. Chenarul este ascuns și nu există margini laterale, astfel încât se va potrivi într-un parametru listă al casetei părinte. Dacă este setat la niciunul, chenarul este ascuns și marginea anulată, iar caseta poate fi folosită ca un copil al altui container (nu folosiți niciunul înăuntrul unei alte casete de navigare, ci doar copil sau subgrup). Dacă parametrul ia orice altă valoare, este afișat un chenar cu lățimea de 1px. O altă metodă de a specifica parametrul este la crearea unei casete noi:
{{Casetă de navigare simplă|copil
...
}}

Celule[modificare]

titlu
Textul care apare centrat pe primul rând al casetei. De obicei, este o descriere succintă a conținutului casetei de navigare. Titlul ar trebui scris pe o singură linie, dar dacă este nevoie de o a doua linie, folosiți {{-}} (semnul minus) între linii pentru a fi centrate corect amândouă. Exemplu:
titlu = Titlul casetei{{-}} de navigare
Parametrul titlu nu este obligatoriu, dar folosirea unei casete de navigare fără titlu este lipsită de sens.
listăn
(ex. listă1, listă2 etc.) Corpul formatului, de obicei o listă de legături înșiruite, însă acestea pot fi afișate pe linii diferite dacă întreaga listă este pusă înăuntrul unui bloc <div></div>, iar între legături se folosește {{-}}. Cel puțin un parametru listă este necesar; fiecare parametru listă adițional este afișat ca un rând separat al tabelului. Fiecare listăn poate fi însoțit de un parametru grupn corespunzător (vedeți mai jos).
grupn
(ex. grup1, grup2 etc.) Dacă este specificat, textul apare într-o celulă antet aflată la stânga listăn. Dacă este omis, listăn folosește întreaga lățime a tabelului.
imagine
Specifică o imainge care să fie afișată sub titlu, în dreapta grupurilor și listelor. Pentru ca imaginea să fie afișată corect, în casetă trebuie să existe cel puțin un parametru listă. Exemplu:
imagine = [[Image:Exemplu.jpg|100px]]
imagine stânga
Specifică o imagine care să fie afișată sub titlu, în stânga grupurilor și listelor. Pentru ca imaginea să fie afișată corect, în casetă trebuie să există cel puțin un parametru listă. Exemplu:
imagine stânga = [[Image:Exemplu.jpg|100px]]
deasupra
O celulă care ocupă toată lățimea casetei și care este afișată între titlu și corpul formatului (grupuri, liste, imagini). Într-un format fără imagini, deasupra se comportă în același mod ca un parametru listă1 fără un parametru grup1.
dedesubt
O celulă care ocupă toată lățimea casetei și care este afișată sub corpul formatului (grupuri, liste, imagini). Într-un format fără imagini, dedesubt se comportă în același mod ca un parametru final listăn fără un parametru grupn.

Parametri de stil[modificare]

În general, nu este recomandată modificarea parametrilor de stil, pentru a menține o consecvență între formate.

stil
Specifică stilul CSS aplicat corpului formatului. Aceast parametru ar trebui folosit cu atenție, deoarece poate produce neajunsuri de ordin vizual. Exemple:
stil = background:#nnnnnn;
stil = width:N [em/%/px]; sau width:auto;
stil = float:[left/right/none];
stil = clear:[right/left/both/none];
stil de bază
Specifică stilul CSS aplicat celulelor titlu, deasupra, dedesubt și grupn. Stilul nu este aplicat celulelor listăn. Parametrul se poate folosi pentru a schimba ușor culoarea de bază a casetei, fără a fi nevoie să se repete pentru fiecare dintre celulele enumerate anterior. Exemplu:
stil de bază = background:Red;
stil titlu
Stilul CSS aplicat celulei titlu, cel mai adesea pentru a modifica culoarea fundalului. Exemplu:
stil titlu = background:#nnnnnn;
stil grupuri
Stil CSS aplicat tuturor celulelor grupn. Suprascrie orice alte stiluri aplicate tabelului. Exemple:
stil grupuri = background:#nnnnnn;
stil grupuri = vertical-align:[top/middle/bottom];
stil grupn
Stil CSS aplicat unui anumit grup, în plus față de cel specificat de parametrul stil grupuri. Acesta ar trebui folosit numai dacă este absolut necesar, pentru păstrarea simplității. Exemplu:
stil grup3 = background:Red;color:White;
stil liste
Stil CSS aplicat tuturor celulelor listăn. Este suprascris de parametrii stil impar și stil par, dacă aceștia sunt specificați (vedeți mai jos).
stil listăn
Stil CSS aplicat unei anumite liste, în plus față de cel specificat de parametrul stil liste. Acesta ar trebui folosit numai dacă este absolut necesar, pentru păstrarea simplității. Exemplu:
stil listă5 = background:#ddddff;
spațiere liste
Specifică spațierea în fiecare celulă listăn. Celulele listă au o spațiere implicită de 0.25em la stânga și la dreapta și 0em sus și jos. Din motive tehnice, stil liste = padding:0.5em; (sau pentru orice altă valoare) nu va funcționa. Exemple:
spațiere liste = 0.5em 0em; (setează o spațiere de 0.5em la stânga și la dreapta și 0em sus și jos)
spațiere liste = 0em; (anulează toate spațierile)
stil impar
stil par
Stiluri CSS aplicate listelor cu numere impare, respectiv pare. Suprascriu stilurile specificate de stil liste. Prin intermediul acestor parametri se pot adăuga culori pentru alternanța rândurilor impare și pare, având ca scop îmbunătățirea lizibilității tabelului. Acești parametri nu ar trebui schimbați decât în situații speciale.
par impar [inversat, impar, par, niciunul]
Dacă ia valoarea inversat, alternanța automată a culorilor listelor impare și pare este inversată. De obicei, listele cu număr par au fundalul gri deschis; când acest parametru este folosit, listele cu număr impar devin gri-deschis în locul celor cu număr par. Dacă parametrul ia valoarea impar sau par, toare elementele vor avea aceeași culoare de fundal, care va fi cea a celor impare, respectiv pare. Acest parametru ar trebui folosit numai pentru a corecta alternanța culorilor în castele de navigare imbricate (vedeți exemplele).
stil deasupra
stil dedesubt
Stiluri CSS aplicate celulelor deasupra, respectiv dedesubt. Sunt folosite cel mai adesea pentru a modifica culoarea fundalului sau alinierea textului. Exemple:
stil deasupra = background:#nnnnnn;
stil dedesubt = text-align:[left/center/right];
stil imagine
stil imagine stânga
Stiluri CSS aplicate celulelor imagine, respectiv imagine stânga. Acestea ar trebui folosite doar în situații speciale, de obicei pentru a fixa problemele care apar când grupurile au o lățime fixă, iar celula imagine, respectiv imagine stânga devine prea lată. Exemplu:
stil imagine = width:5em;

Parametri avansați[modificare]

grup titlu
Acest parametru pune un grup în celula tilului, având aceleași stiluri ca și grupn. Ar trebui folosit doar în situații speciale (pentru meta-formate). Folosiți-l numai dacă ați participat la o discuție mai întâi; în caz contrar, ar trebui să reconsiderați folosirea lui.
stil grup titlu
Stilul CSS aplicat celulei grup titlu.
stil interior
Un parametru foarte avansat care ar trebui folosit numai pentru meta-formate avansate care implică caseta de navigare. Intern, caseta de navigare folosește un tabel exterior pentru a desena chenarul și unul interior pentru restul (celulele titlu, deasupra, dedesubt, imagini, grupuri, liste etc.). Parametrul stil specifică stilul tabelului exterior, pe care cel interior îl moștenește, dar în cazuri speciale ar putea fi necesară schimbarea directă a stilului tabelului interior. Folosiți-l pe riscul dumneavoastră.

Exemple[modificare]

Casetă cu imagine[modificare]

{{Casetă de navigare simplă
|nume  = {{subst:PAGENAME}}
|titlu  = Titlu
|imagine = [[Image:Flag of Romania.svg|100px]]

|grup1 = Grupul 1
|listă1 = Lista 1

|grup2 = Grupul 2
|listă2 = Lista 2

|grup3 = Grupul 3
|listă3 = Lista 3

|grup4 = Grupul 4
|listă4 = Lista 4

|grup5 = Grupul 5
|listă5 = Lista 5
}}

Casetă fără grupuri și cu imagine în stânga[modificare]

{{Casetă de navigare simplă
|nume  = {{subst:PAGENAME}}
|titlu = Titlu
|imagine stânga = [[Image:Flag of Romania.svg|100px]]

|listă1 = Lista 1
|listă2 = Lista 2
|listă3 = Lista 3
|listă4 = Lista 4
|listă5 = Lista 5
}}

Casetă cu imagine, deasupra și dedesubt[modificare]

{{Casetă de navigare simplă
|nume     = {{subst:PAGENAME}}
|titlu    = Titlu
|stil titlu  = background:SandyBrown;
|stil de bază = background:Wheat;

|deasupra = Deasupra

|grup1 = Grupul 1
|listă1 = Lista 1

|grup2 = Grupul 2
|listă2 = Lista 2

|grup3 = Grupul 3
|listă3 = Lista 3

|grup4 = Grupul 4
|listă4 = Lista 4

|grup5 = Grupul 5
|listă5 = Lista 5

|dedesubt = Dedesubt
}}

Casetă de navigare cu subgrupuri[modificare]

{{Casetă de navigare simplă
|nume   = {{subst:PAGENAME}}
|titlu  = Titlu
|imagine = [[Image:Flag of Romania.svg|100px]]

|deasupra = Deasupra

|grup1 = Grupul 1
|listă1 = Lista 1

|grup2 = Grupul 2
|listă2 =
 {{Subgrup casetă de navigare
 |par impar = inversat

 |grup1 = Grupul 2.1
 |listă1 = Lista 2.1

 |grup2 = Grupul 2.2
 |listă2 = Lista 2.2

 |grup3 = Grupul 2.3
 |listă3 = Lista 2.3
 }}

|grup3 = Grupul 3
|listă3 = Lista 3

|grup4 = Grupul 4
|listă4 =
 {{Subgrup casetă de navigare
 |imagine = [[Image:Flag of Europe.svg|100px]]

 |deasupra = Deasupra subgrup

 |grup1 = Grupul 4.1
 |listă1 = Lista 4.1

 |grup2 = Grupul 4.2
 |listă2 = Lista 4.2

 |grup3 = Grupul 4.3
 |listă3 = Lista 4.3

 |dedesubt = Dedesubt subgrup
 }}

|grup5 = Grupul 5
|listă5 = Lista 5

|dedesubt = Dedesubt
}}

Detalii tehnice[modificare]

Spațiul de 2px dintre grupuri și liste este afișat folosind stilul border-left al listelor. Astfel, dacă doriți să îi schimbați culoarea fundalului trebuie să modificați parametrul stil liste în felul următor:

stil liste = border-left-color:purple;.

Lățimea listelor este are valoarea inițială 100%. Dacă doriți să modificați lățimea grupurilor, parametrul stil liste va trebui să ia și valoarea width:auto;. Exemplu:

stil grupuri = width:10em;
stil liste = width:auto;

Stilul tabelului exterior are margin-left și margin-right setate la valoarea auto. Dacă doriți să faceți o casetă de navigare flotantă, va trebui să modificați stilul. Exemplu:

stil = width:22em; float:right; margin-left:1em; margin-right:0em;

Lățimea chenarului dintre casetele de navigare adiacente este de 1px (nu și în Internet Explorer 6).

Vezi și[modificare]

— Permite crearea subgrupurilor în cadrul casetei de navigare.
— Permite folosirea coloanelor în locul grupurilor și listelor
— O altă variantă.
— Pentru a afișa textul cu grosimea normală acolo unde de obicei este îngroșat, cum ar fi în titlurile sau în grupurile casetelor de navigare.